Tag: SF Series 80 PLUS Platinum

[Computex 2018] Corsair đem tới giải pháp cung cấp điện năng hiệu quả hơn với 2 sản phẩm hoàn toàn mới tại Computex 2018

Một trong những linh kiện mà giúp cái tên Corsair lan rộng tới những người dùng PC.

Most Popular