Tag: server

ASUS thiết lập kỷ lục thế giới về hiệu năng máy chủ socket đơn và socket kép trên SPEC.org

ASUS một lần nữa khẳng định vị trí dẫn đầu với việc đạt được 290 kỷ lục với dòng bộ xử lý Intel Xeon Scalable thế hệ thứ 1 và thứ 2  Tính...

Most Popular