Tag: Sanhok

Bản đồ thứ ba Sanhok sẵn sàng ở bản update PC #15

Sau bốn lần thử nghiệm, bản đồ thứ ba với tên gọi Sanhok đã sẵn sàng với bản update #15. Chiến trường sẽ được thu nhỏ hơn, và những trận chiến sẽ khốc liệt hơn.

Most Popular