Tag: Ryzen 9

Đánh giá AMD Ryzen 9 5900X – Kiến trúc Zen 3 chắp cánh cho hiệu năng bay xa

Thấm thoát mà đã 3 năm kể từ ngày AMD giới thiệu kiến trúc Zen lần đầu tiên, và Ryzen 9 5900X dựa trên Zen 3 có hiệu năng vượt bậc đã...

Most Popular