Tag: RX 6800 XT

Ép xung Radeon RX 6800 XT lên 2.65GHz, giành luôn ngôi quán quân “môn” 3DMark Fire Strike

Và điều kinh khủng nhất là chiếc card đồ họa Radeon RX 6800 XT phiên bản tham chiếu được ép xung với biện pháp tản nhiệt khi nguyên bản mà thôi!!! Tiến trình...

Most Popular