Tag: NeoWorld

NeoWorld – Thế giới ảo xây dựng trên nền tảng blockchain chuẩn bị ra mắt

Sau nhiều thời gian chuẩn bị, dự án mô phỏng thế giới ảo trên nền tảng blockchain - NeoWorld - đã chính thức công bố quá trình xây dựng các lãnh thổ...

Most Popular