Tag: Não Tem Como

Anh em Hen1 và Lucas1 rời Não Tem Como

Có vẻ như sau một thời gian ngắn tá túc ở Não Tem Como, các player lắm tài nhiều tật của Brazil đã bắt đầu đi tìm cho mình bến đỗ mới.

Most Popular