Tag: mudts

[Infographic] Hướng dẫn lên Trang bị bộ MU Đại Thiên Sứ

MMOSITE.vn - Tính năng Trang bị bộ xuất hiện trong phiên bản mới Kalima MU Đại Thiên Sứ mang đến cơ hội nâng cao thuộc tính của các nhân vật. Tuy nhiên, để hoàn thành Trang bị bộ người chơi cần trải qua những bước cơ bản sau đây.

Most Popular