Tag: METAEDU 21

METAEDU 21: Thúc đẩy sự phát triển của công nghệ giáo dục cho Lớp Học Tương Lai

METAEDU 21 là chuỗi hoạt động kết hợp giữa hội thảo trực tuyến và hội thảo thông thường được tổ chức bởi Cục phát triển Công Nghiệp Đài Loan từ ngày 1...

Most Popular