Tag: Intel Core H35

Vi xử lí Intel Core thế hệ 11 dòng H35 là vi xử lí dành cho máy tính xách tay có hiệu năng đơn...

Intel cho biết rằng vi xử lí Core thế hệ 11 dòng H35 là vi xử lí có hiệu năng đơn nhân mạnh mẽ nhất dành cho máy tính xách tay. Cụ thể...

Most Popular