Tag: Intel Arc A730M

Intel Arc A730M – Card đồ họa tích hợp tiệm cận RTX 3060

Intel Arc A730M: Thua RTX 3060 mặc dù sử dụng tiến trình mới nhất. Hôm qua, chúng ta đã thấy kết quả hiệu suất đầu tiên của GPU di động Intel Arc...

Most Popular