Tag: iKey USB.

iKey- đầu đọc vân tay USB nhỏ nhắn” mới của KINGMAX: 1 vân tay để bảo mật cho tất cả

Bạn có đang hay từng phải lưu giữ cuốn sổ nào chứa đầy mật khẩu hay không? Làm sao để bạn nhớ nhiều mật khẩu như vậy? Khỏi lo, "iKey đầu đọc vân tay USB nhỏ nhắn" của KINGMAX đã hiện diện ở đây. Tất cả các giải pháp lưu giữ mật khẩu, bảo vệ dữ liệu bí mật và công nghệ mã hóa/giải mã dữ liệu đều đang nằm trong tầm tay của bạn.

Most Popular