Tag: iGame GTX 1080 Ti RNG Edition.

COLORFUL giới thiệu những sản phẩm mới tại CGU APAC 2017, lần đầu tiên ra mắt iGame GTX1080Ti RNG Edition

Hai card đồ họa mới ra mắt là sản phẩm hợp tác giữa Colorful và đội thể thao điện tử RNG.

Most Popular