Tag: hợp tác

Xiaomi và Nokia ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh và sử dụng bằng sáng chế

MMOSITE.vn - Xiaomi và Nokia vừa công bố ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh và thỏa thuận sử dụng bằng sáng chế dài hạn, bao gồm việc cấp quyền trao đổi và sử dụng các bằng sáng chế quan trọng về di động của hai bên. Ngoài ra, theo thỏa thuận, Xiaomi cũng tiến hành mua các bằng sáng chế từ Nokia.

Most Popular