Tag: halloween

Sự kiện Halloween của Pokemon Go giới thiệu khu vực Sinnoh huyền thoại

Một không khí đáng sợ sắp diễn ra trong thế giới Pokemon.

Most Popular