Tag: H470

[TIN THIỆT] Một loạt chipset Intel 400 Series được ECS … xác nhận

Thế hệ CPU mới của Intel đã cận kề, mặc dù chưa biết sẽ là 10nm hay lại là 14nm thần thánh, và không ngạc nhiên lắm khi Intel sẽ giới thiệu...

Most Popular