Tag: GTC 2022

Điểm qua các nội dung nổi bật tại NVIDIA GTC 2022

Một trong những hội nghị AI quan trọng nhất thế giới, GTC 2022  diễn ra hầu như vào ngày 21-24 tháng 3, có hơn 900 phiên thảo luận tập trung vào học...

Most Popular