Tag: GPU Centres of Excellence

NVIDIA mở rộng học viện GPU Centres of Excellence

Với việc kết hợp với ngành giáo dục, NVIDIA sẽ đưa ngành công nghiệp tỉ đô này lên một tầm cao mới.

Most Popular