Tag: chuyển đổi môn phái

VLTK Mobile cho phép chuyển đổi môn phái không giới hạn

Với hoạt động Tinh Di Đấu Chuyển, người chơi được trải nghiệm chuyển đổi tự do giữa 19 môn phái liên tục trong 3 ngày.  Tinh Di Đấu Chuyển lần này còn được...

Most Popular