GPU mới của NVIDIA sẽ sản xuất trên tiến trình 10nm thay vì 7nm như đồn đoán?

13/03/2020 Mình Là Chim

Nhưng bản xịn nhất sẽ mạnh hơn RTX 2080 Ti tới 40% và tất cả sẽ đều hỗ trợ Ray Tracing.

Tài khoản Twitter KittyCorgi lại vừa leak thêm cho chúng ta một ít thông tin về thế hệ GPU mới của NVIDIA,  có vẻ là tin tưởng được vì anh này trước đây đã leak chính xác khá nhiều.

 • Sản xuất bằng dây chuyền 10nm của Samsung thay vì 7nm như trước đây từng đồn đoán.
 • 5 tên mã GPU được leak ra
  • GA102 (5376 CUDA Core – 12GB – 384 Bit) RTX 3080 Ti chăng? Mạnh hơn RTX 2080 Ti tới 40%
  • GA103 (3840 CUDA Core – 10GB – 320 Bit) RTX 3080? Mạnh hơn RTX 2080 Ti cỡ 10%
  • GA104 (3072 CUDA Core – 8GB – 256 Bit) RTX 3070? Mạnh cỡ 95% so với RTX 2080 Ti
  • GA106 (1920 CUDA Core – 6GB – 192 Bit) RTX 3060?
  • GA107 (1280 CUDA Core – 4GB – 128 Bit) RTX 3050?
 • Tất cả đều sẽ hỗ trợ Ray Tracing, tức có RT Core
 • Chỉ có GA102 khỏe nhất hỗ trợ SLI