Điểm tin Liên Minh ngày 09/06: Thánh thông Xin Zhao được tăng sức mạnh!

 

Giọng lồng của Thresh Hắc Tinh

thres

Tiếp tục thêm các giọng lồng tiếng của Thresh bằng nhiều thứ tiếng:

Chỉnh Sửa Cân Bằng

Lưu ý: Những chỉnh sửa cân bằng này chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Tướng

Xin Zhao

  • Máu theo cấp thay đổi từ 95 về 92

    • [LƯU Ý: Vẫn là tăng sức mạnh so với máy chủ chính thức! Chỉ số ở máy chủ chính thức là 87!]

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TIN NỔI BẬT

Sponsored