Xuất hiện Robot chơi hộ Puzzle & Dragons

MMOSITE.vn - Một game thủ người Nhật thích chơi Puzzle & Dragons đã nghĩ ra cách chế tạo một cánh tay robot chỉ để xếp ngọc trong game nhằm lấy combo hiệu quả hơn. Robot này kết nối vào một laptop và dùng sức tính toán của laptop để giải các conbo xếp hình trong màn chơi.

Game8

Chém gió

Tài trợ

CubeTV

Tài trợ

BS4

Tài trợ

Copyright © 2012 MMOSITE.vn.
Vui lòng khi rõ nguồn ghi trích dẫn bài viết